Bordi Drejtues

BORDI DREJTUES I INFINIT PLUS

  • Drejtor Ekzekutiv 2015 (e në vazhdim) –  Karolina Rista
  • Sekretar dhe Anëtar 2015 – Erida Shani
  • Anëtar i Këshillit Drejtues dhe Anëtar i shoqatës  2012 (e në vazhdim) – Zamir Mrika 
  • Anëtar i Këshillit Drejtues dhe Anëtar i shoqatës 2012 (e në vazhdim) – Ismail Sheri