11. Ngritja e rrjetit të gazetarëve të rinj që raportojnë për mbrojtjen sociale