5. Ngritja e kapaciteteve për gazetarët që raportojnë raste të familjeve të varfëra apo fëmijë me problem që kanë nevojë për ndihmë sociale