Ngritja e rrjetit të gazetarëve të rinj që raportojnë për mbrojtjen sociale

Aktivitetet:

  • Ngritja e rrjeti te gazetareve te rinj
  • Krijimi i një hapësire (kategori të dedikuar) në portalin pozitivi.org
  • Trajnim i grupit tw pwrzgjedhur
  • Rishkrime te ngjarjeve te raportuara me pare, ne formën e duhur

Ideja:

  • Krijimi i një hapësire (kategori të dedikuar) në portalin www.pozitivi.org që do ti kushtohet të rinjve.
  • Një rrjet të rinjsh studentë të gazetarisë nga fakultete të ndryshme janw pjesa kryesore e këtij projekti. Me ata u krijua një ekip, qw u trajnua për të shkruar lajme të dobishme  mbi të rinjtë, personat me probleme sociale ose me probleme të tjera.
  • Të rinjtë nw fund tw projektit janw tw aftw tw:
  • të zgjedhin vetë temat sociale që prekin bashkëmoshatarët e tyre
  • ti trajtojnë si lajm konstruktiv jo thjesht raportim
  • të ofrojnë dhe zgjidhje ose të paktën rrugët e zgjidhjes (institucionet ku duhet të drejtohen etj) për personat që kanë këto probleme