Partnerët

Partnerë në projekte të mëparshme janë si më poshtë:

  • Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë / Soros

  • Lëviz Albania

 

  • Ambasada Zvicerane

  • UNICEF, Tirana, Albania

 

  • UNFPA